قسمت پنجم/ مبانی نظری۲

در این نوبت از تبیین کلید واژه‌ها به دو کلمه مهم و کلیدی در روش صالحین پرداخته شد. واژه نخست «فطرت» است که به عنوان نوع خاص آفرینش آدمی بیانگر بستر مساعد برای رشد تمامی استعداها و توانمدی‌هایی است که هر آدمی می‎‌تواند از آن بهره‌مند شود.
اما «خودشکوفایی» که شاید اساسی‌ترین عنصر در معجون روش صالحین است و رابطه تنگاتنگی با فطرت دارد…

read more
قسمت هفتم/ از ساختار یک سیستم آموزشی جهانی چه می‌دانید؟

در این شماره با اهداف، منابع و روش‌های آموزشی IB به عنوان یک سیستم جامع آشنا می‌شویم که به یادگیری زبان، تفکر انتقادی، مهارت‌های شخصی، احساسی و اجتماعی، مهارت‌های پژوهشی و کاربردی، مشارکت فعال در کار گروهی و … می‌پردازد. همه این مهارت‌ها و آموزه‌ها در راستای ارتقای کیفیت حیات فردی، اجتماعی، تحصیلی و شغلی افراد، تدوین و طراحی شده.

read more
مسأله شناسی نسل امروز / قسمت سوم

در ادامۀ سلسله نشست های چالش های تربیت نوبت به دانش آموزان رسید که در این جلسه میزبان تعدادی از دانش آموزان دبیرستان دوره اول صالحین در یک عصر بارانی در محل دبیرستان بودیم.

read more
قسمت دوم / شروع به کار

حاج حسین نم نبات اولین کسی است که در صالحین سکان هدایت و مدیریت این مدرسه را بر عهده گرفت. مردی که دانش، مهارت، تجارب موفق و از همه این‌ها مهم‌تر خلوص، صفای باطن و روحیه جهادی‌اش، ذهن و دل مسئولین “موسسه فرهنگی مدرس” را معطوف به او کرد. قطعا او تجارب و حرف‌های زیادی دارد که برای شنیدن و به کار بستن ارزشمند هستند.

read more

ورزش در مدارس چقدر جدی گرفته می‌شود؟

آیا ورزش در مدارس می تواند کارکردهای تربیتی و اخلاقی هم داشته باشد؟

آیا از مشاهده این فیلم می‌توان در زمینه ورزش ملی زورخانه‌ای ایده پردازی کرد؟