درباره ما

تاسیس
موسسه فرهنگی شهید آیت الله مدرس بعد از یک دهه فعالیت موفق و موثردر عرصه تربیت نوجوانان، از سال 1374 و در راستای توسعه فعالیت های فرهنگی خود نسبت به تاسیس مجتمع آموزشی صالحین اهتمام نمود. این مجتمع هم اکنون با سه واحد آموزشی در فضایی شاداب و با بهره گیری از کادر اجرایی و آموزشی مجرب، از لحاظ علمی و تربیتی در زمره بهترین مدارس شهر اصفهان محسوب می شود.

شناسنامه
صاحب امتیاز: مؤسسه فرهنگی شهید آیت‌الله مدرس(ره)
مدیر مسئول: هادی نصیری
سردبیر: مهدی نوری
مسئول فنی: محسن نصر اصفهانی
مدیر هنری: حامد تیموری
شورای نویسندگان:علی قاسم‌زاده، هادی نصیری، احمد مهرشاد، محمدصادق حاجیان، محمدمهدی اورنگی، مسعود مسائلی