پيش ثبت نام پايه دهم

مهلت پیش ثبت نام سال تحصیلی جدید به پایان رسیده است