آدرس دبیرستان مهندس نجفی (دوره اول): اصفهان – خیابان لاله – مقابل دارالشفاء فاطمیه (سلام الله علیها) – کوچه شهید ذاکری (53)

سایت: www. najafi4.ir                           کانال پیام رسان بلـــه: najafi4@