اطلاعیه مهم

نظر به استقبال و درخواست شما عزیزان

پیش ثبت نام در پایه هفتم تا تاریخ 23 اردیبهشت تمدید شد.

 

همچنین پیش ثبت نام در پایه دهم تا تاریخ 15 خرداد ادامه خواهد داشت.

ثبت نام پایه هفتم

ثبت نام پایه دهم